Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés


Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés
tortoma:
tortoma kiadó
Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés
Akció
 
Baróti Szabó Dávid - Kisded szótár
Leírás  »
   
 
 
Lőrincz Sándor - Erdővidéki túrautak
Leírás  »
   
 
Akciós termékek
Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés
TORTOMA KÖNYVEK
kategóriák
Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés
termék kereső:


Részletes kereső
Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés
valutaÁrfolyamok:
támogatók:

Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés
» TORTOMA KÖNYVEK » Irodalom 

  Költemények  
   Gaál Mózes

15 RON / 1042.68 FT / 3.22 EUR


 
  Ajánlás

„Én szeretném, ha gyenge hangomnak a szívemben lévő nagy szeretet olyan erőt és hatalmat tudna kölcsönözni, hogy attól, mint a bibliai Jozsua trombitájától, csodamódra leomlanak az emberek közönyének falai, ha megdobbana az iskolák szíve, s az emberszeretet csodaszép melódiája magába olvasztaná a mai társadalom bántó, leverő, kétségbeejtő diszharmoniáját” (Gaál Mózes: A jövő iskolája. Budapest, 1909).
Emberi-írói-pedagógusi hitvallásának foghatjuk fel vallomását: a szeretet, az embertársai iránti érzékenység, s a XX. század eleji társadalom „diszharmoniája” miatti fájdalom, az elesettek iránti szánalom emberi – írói magatartásának alapelve. A szívében lakozó határtalan szeretet hatja át e költeményeket is, mit kezében tart az olvasó. A népnemzeti iskolán, Petőfi, Arany bűvkörében nevelkedett költő versei a nagy elődök költészetének utánérzései.
Ekkor már Ady „új időknek új dalaival” akar betörni a magyar irodalomba, Gaál Mózes még a Szabolcska-féle Petőfi-, Arany-epigonok sorát folytatja, de mi számon tartjuk, s mint városunk szülöttének verseit adjuk közre, mert van mit tanulnunk tőle ma is.
Verseit három csoportba sorolja: Család és szerelem, Elmélkedés és Elbeszélés.
Család és szerelem darabjai tanulságul szolgálnak arra, hogy Gaál Mózes értékrendjében legelső helyen a család, az anya, az apa iránti tisztelet, szeretet áll. A Budapesten élő nagyhírű iskolaigazgató (X. kerületi tisztviselőtelepi M.
Kir. Áll. Főgimnázium igazgatója) számára fontos megidézni az otthoni tűzhely melegét, a baróti egyszerű földműves szülőket, a munkás édesapát, a tiszta életű, imádságos lelkű édesanyát, akinek halálát több versében elsiratja:
„Mikor fáradt lelkem megpihen egy percre,
Édes szendergés száll lankadó szememre...
Összefoly előttem a múlt s jelen képe,
Tégedet is látlak, édesanyám, élve”
(Édesanyám)
Örök életre kitörülhetetlen nyomot hagy benne az otthoni karácsonyok emléke, s minden tárgy anyja emlékét idézi.
Szerelmes versei a szemérmes, komoly fiatalember társkereséséről, az igazi megtalálásának vágyáról szólnak. Nincs egetverő szenvedélyről szó, mértéktartó, józan a szerelemben is.
Elmélkedés tárgyú verseit szentimentális mélabú hatja át. Visszatérő motívuma a halál, az elmúlás fájdalma (Virrasztás, Az elhagyott sírnál fekete koporsó stb.). Egészséges lelke azonban hamar felül tud emelkedni a világfájdalmas hangulaton, „egyezséget” köt a sorssal szinte dacosan, virtuskodva:
„Csináljunk egymásból merő komédiát
Csak azt nem tudom, hogy melyik győzi tovább?”
(A sors meg én)
Elbeszélésnek nevezett versei Petőfi zsánerképeit juttatják eszünkbe: a vak koldusról szóló Kereszt előtt, Az árva, Özvegyasszony, A vén harangozó stb.
A pinceszobában című szintén Petőfi Apostolának hatását tükrözi: a mérhetetlen nyomor, a részeges apa, az önfeláldozó anya családi életképének leírása. Ugyanaz a nyomor, ugyanaz a hangulat, csak éppen a kettő között eltelt ötven év.
Gaál Mózes versei bizonyítják, hogy mit sem változott a magyar valóság egy fél évszázad alatt, a társadalom „diszharmóniája” (ahogy ő mondja finoman), azaz a társadalmi osztályok közötti különbségek, még inkább elmélyültek. Társadalmi érzékenységére vall, hogy észreveszi, sőt a legnagyobb szánalommal és szeretettel idézi meg az árva gyermeket, a szegény virágáruslányt, a koldust, mert Gaál Mózes hisz a szeretet erejében, „az emberek közönyének falát” akarja leomlasztani – s ez akkor is, ma is becsülendő szándék.
Gaál Mózes versei nem remekművek, de átizzik rajtuk a hajdani erdővidéki székely közösség személyiségformáló értékrendje, azért ajánlom a ma élő erdővidékieknek és természetesen másoknak is. Tanuljunk Tőle gyermekféltést, szülőtiszteletet, szánalmat a szenvedők iránt, szeretetet.
A jövő iskoláját így ajánlja: „Ezt a könyvet azoknak a szülőknek és nevelőknek szántam, akik az ifjúságot okosan szeretik”.
Gaál Mózes ajánlását továbbgondolva ezeket a verseket azoknak ajánljuk, akik szeretetben akarják élni életüket, akik képesek szeretetet adni szűkebb és tágabb közösségüknek, s akik nemcsak akarják, de „cselekszik is a jót”.

Barót, 2013. február 15.

Tatár Zsuzsanna

 


 
belépés
     
 
Felhasználónév: Jelszó: Belépés / Kilépés
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
 
regisztráció
Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés
újdonságok
 
   
Kiss Bitay Éva - A párválasztás az állatvilágban sem könnyű
Leírás »

   
 
 
   
Marton Lili - Taligás király
Leírás »

   
 
új termékek
Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés
előkészületben
előkészületben
Tortoma Kiadó és Könyvkereskedés
| Honlap: CASTweb | Hogyan Vásárolok | Kapcsolat | Látogatók száma: | Lap tetejére